Mötesanteckningar

I lördags hölls infomöte för tävlingsledare och tävlingssekreterare på Vrigstad Värdshus. Mötesanteckningar finns på tävlingssektorns sida.