Förtjänsttecken!

Glöm inte att ansöka om förtjänsttecken! Senast den 15 dec skall handlingarna var tillhanda per post till Sanne Laursen Smålandsdistrikt Storgatan 45  384 30 Blomstermåla