Rekommendationer för hundverksamhet från och med 10 juni

Då det kommit till distriktsstyrelsens kännedom att både funktionärer och tävlingsekipage som fyllt 70 år  väljer att tävla eller döma tävlingar, trots utfärdade restriktioner, vill distriktsstyrelsen vädja till samtliga Smålands medlemmar att respektera de riktlinjer och restriktioner som ges av SKK/SBK. Inte enbart av egna hälsoskäl utan även av respekt till våra medmänniskor.

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse uttrycker en fortsatt oro för spridning av Covid-19 och har därför en fortsatt strikt linje gällande klubborganiserad hundverksamhet.

För att värna om medlemmars liv och hälsa står Svenska Kennelklubben (SKK) fast vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt. Som specialklubb under SKK följer Svenska Brukshundklubben dessa riktlinjer.

Du kan ta del av den fullständiga informationen som gäller vår verksamhet på SKK:s hemsida.

Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.