Tävlingar 2021

Tävlingssektorn vill att alla klubbar som inte lagt in nästa års tävlingar på SBK tävling gör detta. Skulle ni vilja lägga till eller ta bort någon tävling för för tiden 1 Januari – 30 Juni 2021 måste ni ta kontakt innan 15 Sept.

SBK Smålandsdistriktets Tävlingssektor.

Erik Rosander & Lars Hellman