Tävlingar 2021

Tävlingssektorn Smålandsdistriktet vill ha in era ansökningar för 2021 senast 20-05-01.Detta gäller för alla tävlingar under 2021 Jan- Dec.
Skickas till e.rosander@telia.com både lydnad och bruks.
Detta har bestämts av Tävlingssektorn för att underlätta domare tillsättningen

Smålandsdistriktets Tävlingssektor
Erik Rosander
Karin Falk