Till samtliga lokalklubbar i Småland

Efter genomförda årsmöten ber vi styrelsen att inkomma till Smålandsdistriktets sekreterare med uppgifter om ev nytillsatt ordförande, telefonnummer till denne samt vilken officiell mailadress som gäller. Även till förbundet ska inrapportering ske.

Inrapportering och uppdatering av förtroendevalda (styrelse samt övriga)

Efter genomförda årsmöten ska nya styrelsefunktionärer och uppdatering av gamla funktionärer (och övriga), snabbt och enkelt rapporteras in i Svenska Brukshundklubbens medlemsregister Medlem Online. Information och instruktion om detta hittar ni på www.brukshundklubben.se/medlemonline-instruktioner

Inrapportering av de lokala avgifterna

Glöm inte bort att även rapportera in följande års lokala avgifter i Medlem Online när ni redan är inne och uppdaterar era uppgifter!