Uppdaterad information gällande riktlinjer kring Corona 20 juli

SKK:s presidium har tagit del av utfallet mellan det samråd som bedrivits mellan Riksidrottsförbundet och Polisen vilket också medför ändrade rekommendationer för vår verksamhet i positiv mening.
Ta del av hela uttalandet via denna länk.
https://www.skk.se/contentassets/111b0bfa29ab4b0aa1a25f135971ba0f/uppdaterad-info-om-covid-19—cs-presidium-beslut–20-juli.pdf