Uppskjuten betalningsdag av distriktsavgifterna.

Smålandsdistriktet har beslutat att distriktavgifterna som faktureras i januari får en förfallodag 31 augusti 2021, på grund av pandemiutbrottet.
Smålandsdistriktet hoppas att ni fått igång Era verksamheter och fått en del inkomster fram till dess.

Lev väl och ta hand om Er.