Utskick från distriktet

Lite då och då skickas viktig information ut till lokalklubbarna i distriktet. Det finns viss risk att sådana utskick hamnar i skräppostmappen. Under 2017 har fyra utskick gjorts. De gäller domaruppdrag, inmätning av mankhöjd i bruks, utbildning tävlingsfunktionärer samt påminnelse om distriktsmöte.

Vänligen kontrollera att utskicken kommit fram till era klubbar. Det är distriktets sekreterare som fått kontaktuppgifter som används för e-postutskicken.