Tävling 2022

Ansökan om tävlingar för 2022 skall ske på följande sätt.

Samtliga tävlingar skall ansökas för hela 2022 i SBK tävling (Rutan: Ny tävling eller Prov).  Detta skall vara gjort senast den 30/9 – 2021. Därefter kan eventuella förändringar ske i samråd med berörda klubbar.

Eventuella frågor kontakta tavling@sbksmaland.se

Med vänliga hälsningar Tävlingssektorn

Träning och tävling under hund-förbudstiden 1 mars – 20 augusti

Länsstyrelsen i Jönköpings  län har inte utfärdat något tillstånd för träning och tävling under den sk ”hundförbudstiden”

Svenska Brukshundklubben har fortfarande inte fått svar från länsstyrelsen vad detta beror på.

Detta innebär att tävling och träning i Jönköpings län tills vidare inte kan genomföras. Angående träningsledartexten på hemsidan så ska detta utredas vidare tillsammans med Centrala Hundägarutbildningen. Mallen som är utdelad till alla distrikt, med själva beviset på, går att använda ändå.