KALLELSE TILL DISTRIKTSMÖTE

SBK Smålands lokalklubbar och rasklubbar kallas härmed
genom sina distriktsombud till
medlemsmöte i Smålandsdistriktet.

Onsdagen 18 maj 2022 kl 19.00
på Njudungs Brukshundklubb.

Dagordning för distriktsmötet kommer att finnas under rubrik på hemsidan enligt stadgarna.

Vi bjuder på förtäring.

Anmälan senast 8 maj 2022 till:
sekreterare@sbksmaland.se

Välkomna!

Tävlingar 2023

Ansökan om tävlingar för 2023 skall ske på följande sätt.

Samtliga tävlingar skall ansökas för hela 2023 i SBK tävling (Rutan: Ny tävling eller Prov). Detta skall vara gjort Senast den 31/5 – 2022. Därefter kan eventuella förändringar ske i samråd med berörda klubbar.

Samarbetet med granndistrikten fortsätter med ett möte i början av juni för eventuella justeringar.

Eventuella frågor kontakta tavling@sbksmaland.se

Med vänliga hälsningar/Tävlingssektorn

Tillägg till Regler för Bruksprov

Ett nytt dokument, med resonemang och förklarande texter till Regler för Bruksprov, ligger nu på hemsidan.

Utgångspunkten har varit Regelguiden, ett klassiskt dokument som följt oss i över 30 år. Det som har gjorts är att texten har strukturerats om och moderniserats, en del föråldrade anvisningar har tagits bort, tolkningar har finjusterats och en del resonemang har tillkommit.

Regelguiden kommer att återfinnas på SBK:s hemsida. Den kommer att beskrivas som ett dokument som visar hur resonemangen runt våra regler har sett ut historiskt.

UG Bruks ansvarar för det nya dokumentet ”Tillägg till Regler för Bruksprov”. Synpunkter kan sändas till SBK kansli, som förmedlar dem vidare till utskottsgruppen.  

Det nya dokumentet återfinns här è https://brukshundklubben.se/media/qqnohev4/till%C3%A4gg-till-regler-f%C3%B6r-bruksprov_2022-03-27.pdf

/UG Bruks

Information till distrikt och rasklubbar om licenshanteringen från 1 april 2022

Klicka och markera länken för att läsa innehållet.

https://www.sbksmaland.se/wp-content/uploads/2022/04/Bestammelser_for_licens_2022.pdf

https://www.sbksmaland.se/wp-content/uploads/2022/04/Bestammelser_traningslicens_2022.pdf

https://www.sbksmaland.se/wp-content/uploads/2022/04/Utbildningsplan_teoriutbildning_2022.pdf

Tillägg till Regler för Bruksprov

Ett nytt dokument, med resonemang och förklarande texter till Regler för Bruksprov, ligger nu på hemsidan.

Utgångspunkten har varit Regelguiden, ett klassiskt dokument som följt oss i över 30 år. Det som har gjorts är att texten har strukturerats om och moderniserats, en del föråldrade anvisningar har tagits bort, tolkningar har finjusterats och en del resonemang har tillkommit.

Regelguiden kommer att återfinnas på SBK:s hemsida. Den kommer att beskrivas som ett dokument som visar hur resonemangen runt våra regler har sett ut historiskt.

UG Bruks ansvarar för det nya dokumentet ”Tillägg till Regler för Bruksprov”. Synpunkter kan sändas till SBK kansli, som förmedlar dem vidare till utskottsgruppen.  

Det nya dokumentet återfinns här è https://brukshundklubben.se/media/qqnohev4/till%C3%A4gg-till-regler-f%C3%B6r-bruksprov_2022-03-27.pdf

/UG Bruks

Meddelande från Svenska Brukshundklubben!

Byte av medlemssystem

Eftersom vi, som tidigare meddelats, är mitt uppe i byte av medlemssystem kommer vi stänga ner medlem online, www.sbkmedlemonline.se, under en kortare period.

Nedstängningen kommer innebära att det inte går att logga in som förtroendevald på Medlem Online eller som medlem på Mina sidor under denna tid.

Vi ber om överseende med detta och hoppas att övergången ska gå smidigt.

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2022/02/byte-av-medlemsystemSkriv utE-Posta

Ansvarig för sidan: Svenska Brukshundklubben

Senast uppdaterad: 11 februari 2022