Uppdateringskurs för MT/MH-figuranter

Mönsterås BK kommer att hålla i en uppdatering på sin klubb den 29 mars 2015 mellan kl 09:00-16:00 och om fler är intresserade att gå i Mönsterås så betalar men bara för kaffe och lunch. Det är Carina Melanoz som håller i uppdateringen och anmälan görs till Stefan Larsson på adressen svartamajas@telia.com