Information om Stripe –

Information om Stripe – online betalning i SBK Tävling mail från Tävlingsavdelningen Kontaktuppgifter längre ner i mailet Sändlista: Detta mail går ut till alla arrangörer i SBK Tävling, SBK distriktens- och rasklubbarnas tävlingsavdelningar samt SHU och SKK. Hej, Sedan våren 2020 har vi lämnat Dibs som online betalning och har övergått till en ny betalningslösning … Continue reading Information om Stripe –

Ansökningstid för tävlingar

Mail ifrån tävlingsavdelningen om Flyttad ansökningstid för tävlingar kontaktuppgifter för frågor längre ner i mailet Hej Se nedan utdrag ur justerat protokoll från SBK:s Utskott för prov och tävlings möte nr 7/2020 (2020-08-31): ________________________________________________________ § 105  BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN g) Ansökningstid för prov/tävlingar till nästa år Enligt nuvarande bestämmelser ska ansökan om prov/tävlingar till nästa år … Continue reading Ansökningstid för tävlingar

Lottning vid bruksprov

Lottning vid bruksprov Kopia av mail utsänt av tävlings sektorn centraltkontaktuppgifter för frågor finns i inlägget Hej, På förekommen anledning då jag fått förfrågan angående lottning vid bruksprov kommer detta mail till er. Jag vill att ni sprider detta mail till alla era underliggande klubbar som arrangerar bruksprov. Vi vet att det är mycket att … Continue reading Lottning vid bruksprov

Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag inför års- och fullmäktigemöten 2021 inom Svenska Brukshundklubbens föreningar

Nya normalstadgar började gälla den 1 juli 2020 med bland annat en ny valordning som ”ställer om” valberedningens arbete för alla föreningar inom Svenska Brukshundklubben. Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att ”ropa namn från golvet” under pågående års- … Continue reading Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag inför års- och fullmäktigemöten 2021 inom Svenska Brukshundklubbens föreningar