Kvalitetsgranskning mentalbanor

Under 2017 kommer kvalitetsgranskningen av mentalbanorna att slutföras, ett arbete som påbörjades 2016. Smålandsdistriktets kvalitetsgranskare är Carina Melanoz. För mer information läs i dokumentet som finns på Rasutvecklingssektorns sida.

Organisationsutredning

Kennelfullmäktige 2015 gav Svenska Kennelklubbens centralstyrelse i uppdrag att göra en förutsättningslös översyn av SKK:s organisation. Läs mer här: http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/1_klubb_organisation/Information%20fr%c3%a5n%20SKK/Organisationsutredning/Hundsp1611s28_31.pdf

Information från RUS/RAS konferensen i Södertälje 4-6 november

På konferensen gavs en uppdatering på förslaget kring det nya MT och diskussionen mellan Svenska brukshundklubben (SBK) och svenska kennelklubben (SKK). I kort följande; Vid SBK:s kongress i maj 2016 togs beslut om att gå på projektgruppens förslag att genomföra det nya MT med start från 2017. I september beslutade SKK om oförändrade regler för … Continue reading Information från RUS/RAS konferensen i Södertälje 4-6 november