Statistik och tävlingskalender

På tävlingssektorns sidor har flera uppdateringar gjorts. Förutom 2016 års statistik för bruksprov och lydnadstävlingar har funktionärssidorna uppdaterats. Tävlingskalendern för 2017 finns nu på hemsidan. Listan med domaruppdrag har skickats ut till klubbarna.

Årsmöte

Här finns kallelse till Smålandsdistriktets årmöte den 12 mars 2017. (Länken fungerar inte förrän du öppnat det här inlägget genom att klicka på det.)

Räddningshundskurser 2017

”Förändringar på gång påverkar räddningshundskurser 2017” Läs mer på http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2016/12/raddningshundkurser-2017/ (öppna inlägget genom att klicka på det – sedan fungerar länken)

Svenska Brukshundklubben stödjer inte Kennelklubbens förslag om ny organisation

Svenska Brukshundklubben ställer sig inte bakom nuvarande förslag i Svenska Kennelklubbens organisationsutredning men hoppas på en fortsatt konstruktiv dialog kring förbättringar Utifrån Svenska Kennelklubbens (SKK:s) organisationsutredning har Svenska Brukshundklubben (SBK) tillsatt arbetsgrupper för att se över vilka konsekvenser förslaget ger på SBK:s organisation. Förbundsstyrelsen (FS) har vid styrelsemöte 3 december 2016 gått igenom de olika … Continue reading Svenska Brukshundklubben stödjer inte Kennelklubbens förslag om ny organisation

Uppmaning till kommunerna

Informations från kommunikationsansvarig på Svenska Brukshundklubben: På grund av att många klubbar fått sina hyreskontrakt på klubbstugan uppsagda, hyror chockhöjda och minskade bidrag från kommunen har Förbundet därför skickat ut brev till Sveriges samtliga kommuner underskrivet av förbundsordförande Rolf Weiffert. Klicka här för att läsa brevet (för att länken ska fungera måste du först öppna … Continue reading Uppmaning till kommunerna

Kvalitetsgranskning mentalbanor

Under 2017 kommer kvalitetsgranskningen av mentalbanorna att slutföras, ett arbete som påbörjades 2016. Smålandsdistriktets kvalitetsgranskare är Carina Melanoz. För mer information läs i dokumentet som finns på Rasutvecklingssektorns sida.