Nya MH-regler

De nya reglerna för MH har börjat gälla och det finns numera tre dokument för MH: Allmänna anvisningar, Utförandeanvisningar och Regler (alla tre finns på rus-sektorns sida). Nytt är att det som tidigare hette bestämmelser nu heter regler.

Det har införts ett nytt begrepp – ”känd mental status för avel” – vilket gäller för hundar som fötts 2016-01-01 eller senare. Läs mer i den bifogade informationen vad som gäller.

Gällande material för MH så finns det ett förtydligande om vilket lekföremål som ska användas.

Kvalitetsgranskning mentalbanor

Under 2017 kommer kvalitetsgranskningen av mentalbanorna att slutföras, ett arbete som påbörjades 2016. Smålandsdistriktets kvalitetsgranskare är Carina Melanoz. För mer information läs i dokumentet som finns på Rasutvecklingssektorns sida.

Information från RUS/RAS konferensen i Södertälje 4-6 november

På konferensen gavs en uppdatering på förslaget kring det nya MT och diskussionen mellan Svenska brukshundklubben (SBK) och svenska kennelklubben (SKK). I kort följande; Vid SBK:s kongress i maj 2016 togs beslut om att gå på projektgruppens förslag att genomföra det nya MT med start från 2017. I september beslutade SKK om oförändrade regler för MT för perioden 2017-2021. Som en följd av detta bestämde SBK i oktober att fortsätta med det “gamla MT” och genomföra provverksamhet med start 2017 på ett antal banor runt om i landet. Mer om detta finns att läsa på;
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2016/10/information-om-forbundsstyrelsens-beslut-7-oktober-gallande-mentaltest-mt-/

Vidare togs det upp hur arbetet pågår med kvalitetssäkringen av MH/MT banor runt om i landet. I smålandsdistriktet är det Carina Melanoz som är kvalitetsgranskare, i dagsläget har ca hälften av banorna granskats och arbetet med detta kommer att fortsätta under 2016-2017.

Mentalsektorn Smålandsdistriktet

Ansökan om officiell utställning 2019

ANSÖKAN OM OFFICIELL UTSTÄLLNING 2019
ska göras senast 2016-10-15 till
Angelita Nooni angelita@angelita.se
alt. Rommelsjö 22
560 30 TENHULT

Om det finns klubbar som inte tidigare haft officiell utställning
och är intresserade, så tag kontakt med mig så hjälper jag er att
komma igång.

Oförändrade regler för mentaltest

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse har beslutat om oförändrade regler för mentaltest (MT) 2017-2021.

Svenska Brukshundklubben har ansökt om nya regler för mentaltest, MT.

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse beslutade dock vid sitt sammanträde 2016-09-08 att nuvarande regelverk ska gälla även under perioden 2017–2021.

Svenska Brukshundklubben behöver nu bereda frågan utifrån de förutsättningar som beslutet medför. Löpande information kommer.

Mer information om beslutet finns på Kennelklubbens hemsida.